های فای

Hi-Fi

بسیاری از افراد در این فکر هستند که هر چه سیستمی که استفاده می‌کنند گران قیمت‌ تر باشد، حتما کیفیت بالاتری از صدا را پخش خواهد کرد. اما حقیقت این نیست…